Fagerlitunet er sluttsolgt

15 boliger på Fagerlitunet, Leie er sluttsolgt.

Siste bolig skal etter planen overleveres i mai 2018

Vi har flere spennende prosjekter på gang, se: http://eikelundeneiendom.no